1. Postanowienia ogólne
   1.1. Zalogowanie się gracza na serwer równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
   1.2. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia z obowiązku przestrzegania go.
   1.3. Wraz ze zmianami regulaminu wprowadzonymi przez administratora, gracz ma obowiązek dostosowania się do nowych zasad.
   1.4. Wszelkie budowle zbudowane przez kogokolwiek przechodzą na własność serwera i mogą zostać wykorzystane w dowolny sposób przez ekipę serwera.
   1.5. Administracja serwera nie bierze odpowiedzialności za poczynania graczy.
   1.6. Administracja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.
   1.7. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem oraz kwestiach spornych decydujący głos ma Administracja.
   1.8. Wszystkie wiadomości wysyłane na serwerze są rejestrowane i Administracja ma wgląd do nich zarówno w czasie rzeczywistym, jak i w czasie późniejszym.

2. Zasady gry na serwerze
   2.1. Na serwerze panują zasady netykiety.
   2.2. Na serwerze zakazuje się:
        2.2.1. Propagowania skrajnych ideologii oraz utożsamiania się z nimi;
        2.2.2. Propagowania nienawiści oraz niechęci ze względu na przynależność do danej grupy społecznej lub etnicznej, kolor skóry, religię, płeć, orientację, wyznanie, wiek etc.;
        2.2.3. Powtarzania tej samej wiadomości (inaczej: floodowania) oraz pisania wiadomości posiadających znikomą wartość merytoryczną (inaczej: spamowania) na czacie w grze;
        2.2.4. Spamowania i floodowania komendami serwerowymi;
        2.2.5. Reklamowania serwera MPspot.pl w miejscach, które nie są do tego przeznaczone;
        2.2.6. Obraźania innych Użytkowników serwera;
        2.2.7. Wszczynania kłótni oraz prowokowania innych Użytkowników serwera;
        2.2.8. Rozpowszechniania prywatnych informacji na temat innych Użytkowników serwera;
        2.2.9. Rozpowszechniania fałszywych informacji na temat serwera, jego administracji oraz Użytkowników;
        2.2.10. Nękania oraz gróźb wykraczających poza założenia rozgrywki na serwerze;
        2.2.11. Wysyłania reklam, a w szczególności reklamowania konkurencyjnych portali, for i serwerów gier;
        2.2.12. Używania modyfikacji lub zewnętrznych programów dających przewagę nad innymi graczami nad serwerze (inaczej: cheatów), (np. AimBot, FlyHack itp.);
        2.2.13. Umyślnego czerpania korzyści z graczy łamiących regulamin oraz ukrywania ich;
        2.2.14. Nadmiernego używania na czacie wielkich liter (inaczej: caps locka);
        2.2.15. Rozpowszechniania materiałów pornograficznych lub uznanych przez administrację serwera za obraźliwe, zarówno na czacie jak i w postaci budowli;
        2.2.16. Wykorzystywania błędów (inaczej: bugów) gry oraz serwera. Szczególna uwaga zwracana jest na błędy pozwalające na: duplikację przedmiotów oraz bloków, przechodzenie przez niezniszczalne bloki lub ich niszczenie oraz przechodzenie przez bloki zniszczalne w sposób inny niż poprzez użycie pereł;
        2.2.17. Trollowania;
        2.2.18. Umieszczania treści kontrowersyjnych, pozbawionych dobrego smaku, oraz wulgarnych, zarówno w postaci budowli, jak i na czacie serwera;
        2.2.19. Tworzenia oszpecających budowli. Szczególna uwaga zwracana jest na naprzemienne rozlewanie lawy i wody;
        2.2.20. Tworzenia multikont lub omijania kar za ich pomocą;
        2.2.21. Wchodzenia na czyjeś konto;
        2.2.22. Używania obraźliwego lub wulgarnego pseudonimu;
        2.2.23. Zajmowania (dalej: claimowania) portalu do Endu;
        2.2.24. Budowania mechanizmów, które będą pracować bez przerwy przez długi okres czasu lub w nieskończoność;
        2.2.25. Tworzenia budowli oraz mechanizmów znacznie wpływających na obniżenie wydajności serwera lub klienta innych graczy(W szczególności generujące bardzo dużą ilość cząsteczki blisko siebie);
        2.2.26. Przyjmowania postawy społecznego moderatora;
        2.2.27. Korzystania z programów lub modyfikacji mających na celu zautomatyzowanie niektórych aspektów rozgrywki (np. automatyczne kopanie);
        2.2.28. Blokowania portali do netheru w sposób uniemożliwiający innym graczom wyjście z portalu bez konieczności zniszczenia blokady.
   2.3. Wszelkie zakazy, zawarte w punkcie 2.2 dotyczą również nazewnictwa przedmiotów(inaczej: itemów) oraz nazw i opisów frakcji.
   2.4. Po godzinie 23:00 na serwerze można używać słów uznawanych powszechnie za wulgarne, lecz nadmierne ich stosowanie lub "używanie jako przecinków" wciąż będzie karane.
   2.5. Dozwolone zewnętrzne programy (dalej: modyfikacje) to: Optifine, BetterFPS oraz JEI.

3. System kar
   3.1. Każde przewinienie na serwerze rejestrowane jest w bazie danych.
   3.2. Każdy użytkownik ma prawo do wglądu swoich lub czyiś kar na stronie WWW.
   3.3. Administracja i Moderacja ma prawo do dostosowywania czasu oraz rodzaju kary wedle potrzeby oraz powagi przewinienia.
   3.4. Za wykroczenia wymienione w regulaminie Administracja może nałożyć następujące kary:
        3.4.1. Ostrzeżenie słowne;
        3.4.2. Ostrzeżenie gracza (inaczej: warn) z adnotacją w systemie kar;
           3.4.2.1. Każde ostrzeżenie wygasa po 14 dniach od jego nadania;
           3.4.2.2. Trzy ostrzeżenia wiążą się z 3 dniowym zablokowaniem konta gracza.
        3.4.3. Wyrzucenie gracza (inaczej: kick) z adnotacją w systemie kar;
        3.4.4. Wyciszenie gracza (inaczej: mute), zarówno czasowe jak i permanentne z adnotacją w systemie kar;
        3.4.5. Tymczasowe zablokowanie dostępu gracza na serwer (inaczej: tempban) z adnotacją w systemie kar;
        3.4.6. Permanentne zablokowanie dostępu gracza na serwer (inaczej: permban) z adnotacją w systemie kar.

4. Rangi na serwerze
   4.1. Ranga to zbiór uprawnień gracza oraz jego prefiks.
   4.2. Administratorzy serwera nie mogą prowadzić rozgrywki w trybie gry obecnym na serwerze.
   4.2. Rangi takie jak moderator oraz helper nie posiadają uprawnień ułatwiających rozgrywkę w trybie gry obecnym na serwerze.
   4.3. Na serwerze występują następujące rangi:
        4.3.2. [A] - administrator, najwyższa ranga na serwerze. Podejmuje ostateczne decyzje w sprawach dotyczących ekipy i kształtu serwera oraz opiekuje się serwerem ze strony technicznej;
        4.3.3. [M] - moderator, tak jak helper zajmuje się utrzymywaniem porządku na czacie, posiada dodatkowe uprawnienia w kwestii karania graczy łamiących regulamin, nadzoruje pracę helperów oraz pomaga im w podejmowaniu decyzji;
        4.3.4. [H] - helper, zajmuje się utrzymaniem porządku na czacie, może zgłaszać problemy serwerowe Administracji serwera;
        4.3.5. [P] - przyjaciel, ranga przyznawana użytkownikom szczególnie zasłużonym dla serwera;
        4.3.6. [V] - vip, ranga zdobyta w eventach, lub zakupiona na stronie serwera;
        4.3.7. [Y] - youtuber, ranga przydzielana za udostępniania nagrań z serwera na swoim kanale YT;
        4.3.8. [G] - gracz, domyślna ranga przypisywana każdemu nowemu użytkownikowi.

5. Postanowienia końcowe
   5.1. Niniejszy regulamin nie może być kopiowany i wykorzystywany poza forum MPspot.pl bez zgody Administracji.
   5.2. Wszelkie prawa autorskie do niniejszego regulaminu posiada forum MPspot.pl oraz serwer mc.MPspot.pl.

Ostatnia aktualizacja: 15.05.2020