Regulamin

1. Postanowienia ogólne
   1.1. Zalogowanie się gracza na serwer równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
   1.2. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia z obowiązku przestrzegania go.
   1.3. Wraz ze zmianami regulaminu wprowadzonymi przez administratora, gracz ma obowiązek dostosowania się do nowych zasad.
   1.4. Wszelkie budowle zbudowane przez kogokolwiek przechodzą na własność serwera i mogą zostać wykorzystane w dowolny sposób przez ekipę serwera.
   1.5. Administracja serwera nie bierze odpowiedzialności za poczynania graczy.
   1.6. Administracja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.
   1.7. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem oraz kwestiach spornych decydujący głos ma Administracja.
   1.8. Wszystkie wiadomości wysyłane na serwerze są rejestrowane i Administracja ma wgląd do nich zarówno w czasie rzeczywistym, jak i w czasie późniejszym.

2. Zasady gry na serwerze
   2.1. Na serwerze panują zasady netykiety.
   2.2. Na serwerze zakazuje się:
        2.2.1. Propagowania skrajnych ideologii oraz utożsamiania się z nimi;
        2.2.2. Propagowania nienawiści oraz niechęci ze względu na przynależność do danej grupy społecznej lub etnicznej, kolor skóry, religię, płeć, orientację, wyznanie, wiek etc.;
        2.2.3. Powtarzania tej samej wiadomości (inaczej: floodowania) oraz pisania wiadomości posiadających znikomą wartość merytoryczną (inaczej: spamowania) na chacie w grze;
        2.2.4. Spamowania i floodowania komendami serwerowymi;
        2.2.5. Reklamowania serwera MPspot.pl w miejscach, które nie są do tego przeznaczone;
        2.2.6. Obrażania innych Użytkowników serwera;
        2.2.7. Wszczynania kłótni oraz prowokowania innych Użytkowników serwera;
        2.2.8. Rozpowszechniania prywatnych informacji na temat innych Użytkowników serwera;
        2.2.9. Rozpowszechniania fałszywych informacji na temat serwera, jego administracji oraz Użytkowników;
        2.2.10. Nękania oraz gróźb wykraczających poza założenia rozgrywki na serwerze;
        2.2.11. Wysyłania reklam, a w szczególności reklamowania konkurencyjnych portali, for i serwerów gier;
        2.2.12. Używania modyfikacji lub zewnętrznych programów dających przewagę nad innymi graczami nad serwerze (inaczej: cheatów), (np. AimBot, FlyHack itp.);
        2.2.13. Umyślnego czerpania korzyści z graczy łamiących regulamin oraz ukrywania ich;
        2.2.14. Używania na chacie serwera słów/tworzenia budowli powszechnie uznawanych za wulgarne;
        2.2.15. Nadmiernego używania na chacie wielkich liter (inaczej: caps locka);
        2.2.16. Rozpowszechniania materiałów pornograficznych lub uznanych przez administrację serwera za obraźliwe, zarówno na chacie jak i w postaci budowli;
        2.2.17. Wykorzystywania błędów (inaczej: bugów) gry oraz serwera. Szczególna uwaga zwracana jest na błędy pozwalające na: duplikację przedmiotów oraz bloków, przechodzenie przez niezniszczalne bloki lub ich niszczenie oraz przechodzenie przez bloki zniszczalne w sposób inny niż poprzez użycie pereł;
        2.2.18. Trollowania;
        2.2.19. Umieszczania treści kontrowersyjnych, pozbawionych dobrego smaku, zarówno w postaci budowli, jak i na chacie serwera;
        2.2.20. Tworzenia oszpecających budowli w pobliżu terenów obcych frakcji lub w zasięgu 200 kratek od niebieskiej linii dookoła spawna;
        2.2.21. Tworzenia multikont lub omijania kar za ich pomocą;
        2.2.22. Wchodzenia na czyjeś konto bez wyraźnej zgody właściciela konta lub administracji;
        2.2.23. Używania obrażliwego lub wulgarnego pseudonimu;
        2.2.24. Zajmowania (dalej: claimowania) portalu do Endu;
        2.2.25. Budowania mechanizmów, które będą pracować bez przerwy przez długi okres czasu lub w nieskończoność;
        2.2.26. Tworzenia budowli oraz mechanizmów znacznie wpływających na wydajność serwera lub clienta;
        2.2.27. Przyjmowania postawy społecznego moderatora;
        2.2.28. Wykorzystywania mechanik umożliwiających ominięcie systemu wyrzucającego z serwera za zbyt długi brak aktywności;
        2.2.29 Korzystania z programów lub modyfikacji mających na celu zautomatyzowanie niektórych aspektów rozgrywki (np. automatyczne kopanie);
        2.2.30 Blokowania portali do netheru w sposób uniemożliwiający innym graczom wyjście z portalu bez konieczności zniszczenia blokady.
   2.3. Wszelkie zakazy, zawarte w punkcie 2.2 dotyczą również nazewnictwa przedmiotów(inaczej: itemów) oraz nazw i opisów frakcji.
   2.4. Po godzinie 23:00 na serwerze można używać słów uznawanych powszechnie za wulgarne, lecz nadmierne ich stosowanie lub "używanie jako przecinków" wciąż będzie karane.
   2.5. Dozwolone zewnętrzne programy (dalej: modyfikacje) to: Optifine, BetterFPS oraz JEI.

3. System kar
   3.1. Każde przewinienie na serwerze rejestrowane jest w bazie danych.
   3.2. Każdy użytkownik ma prawo do wglądu swoich lub czyiś kar na stronie WWW.
   3.3. Administracja i Moderacja ma prawo do dostosowywania czasu oraz rodzaju kary wedle potrzeby oraz powagi przewinienia.
   3.4. Za wykroczenia wymienione w regulaminie Administracja może nałożyć następujące kary:
        3.4.1. Ostrzeżenie słowne;
        3.4.2. Ostrzeżenie gracza (inaczej: warn) z adnotacją w systemie kar;
        3.4.3. Wyrzucenie gracza (inaczej: kick) z adnotacją w systemie kar;
        3.4.4. Wyciszenie gracza (inaczej: mute), zarówno czasowe jak i permanentne;
        3.4.5. Tymczasowe zablokowanie dostępu gracza na serwer (inaczej: tempban) z adnotacją w systemie kar;
        3.4.6. Permanentne zablokowanie dostępu gracza na serwer (inaczej: permban) z adnotacją w systemie kar.

4. Rangi na serwerze
   4.1. Ranga to zbiór uprawnień gracza oraz jego prefiks.
   4.2. Administratorzy serwera nie mogą prowadzić rozgrywki w trybie gry obecnym na serwerze.
   4.2. Rangi takie jak moderator oraz młodszy moderator nie posiadają uprawnień ułatwiających rozgrywkę w trybie gry obecnym na serwerze.
   4.3. Na serwerze występują następujące rangi:
        4.3.2. [A] - administrator, najwyższa ranga na serwerze. Podejmuje ostateczne decyzje w sprawach dotyczących ekipy i kształtu serwera oraz opiekuje się serwerem ze strony technicznej;
        4.3.3. [M] - moderator, tak jak młodszy moderator zajmuje się utrzymywaniem porządku na chacie, posiada dodatkowe uprawnienia w kwestii karania graczy łamiących regulamin, nadzoruje pracę młodszych moderatorów oraz pomaga im w podejmowaniu decyzji;
        4.3.4. [H] - młodszy moderator, zajmuje się utrzymaniem porządku na chacie, może zgłaszać problemy serwerowe Administracji serwera;
        4.3.5. [P] - przyjaciel, ranga przyznawana użytkownikom szczególnie zasłużonym dla serwera.
        4.3.6. [G] - gracz, domyślna ranga przypisywana każdemu nowemu użytkownikowi.

5. Postanowienia końcowe
   5.1. Niniejszy regulamin nie może być kopiowany i wykorzystywany poza forum MPspot.pl bez zgody Administracji.
   5.2. Wszelkie prawa autorskie do niniejszego regulaminu posiada forum MPspot.pl oraz serwer mc.MPspot.pl.

Ostatnia aktualizacja: 21.08.2019